23 ŞUBAT 2018

KURS 1 : HİPOFİZ ADENOMLARININ TEDAVİSİNDE ENDOSKOPİK ENDONASAL KAFA TABANI CERRAHİSİ KURSU

SELLAR – SUPRASELLAR BÖLGE, KAVERNÖZ SİNÜS ve KLİVUS:
Cerrahi Anatomi ve Endoskopik Endonazal Yaklaşımlar
YER : İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı

10.00 – 10.15 Hipofiz Uygulamaları ve Araştırma Merkezi – Laboratuvardan Kliniğe
Dr. Nurperi Gazioğlu
10.15 – 10.45 Endoskopik Endonazal Kafa Tabanı Cerrahisi için Ventral Kafa Tabanı, Kavernöz Sinüs ve Klivus’un Cerrahi Anatomisi
Dr. Necmettin Tanrıöver
10.45 – 12.10 Cerrahi Uygulama – Katılımcı Diseksiyonu: Nazal Pasaj – Sfenoid Sinüs – Sellaya Ulaşım
Dr. Necmettin Tanrıöver
Dr. Tibet Kaçıra
Dr. Okan Türk
Dr. Doğa Uğurlar
12.10 – 12.30 Endoskopik Endonazal Transkavernöz Yaklaşımlar: Cerrahi Videolar
Dr. Necmettin Tanriöver
12.30 – 13.15 ÖĞLE YEMEĞİ
13.15 – 14.30 Cerrahi Uygulama – Katılımcı Diseksiyonu: Trans-Sfenoidal Transsellar / Transkavernöz Yaklaşım, Optik Kanala Transetmoidal Yaklaşım
Dr. Necmettin Tanrıöver
Dr. Tibet Kaçıra
Dr. Okan Türk
Dr. Doğa Uğurlar
14.30 – 14.50 Klivus ve Foramen Magnuma Transklival Yaklaşımlar: Cerrahi Videolar
Dr. Necmettin Tanriöver
14.50 – 15.00 KAHVE ARASI
15.00 – 16.00 Cerrahi Uygulama – Katılımcı Diseksiyonu: Endoskopik Endonazal Transpterygoid – Transklival Yaklaşım
Dr. Necmettin Tanrıöver
Dr. Tibet Kaçıra
Dr. Okan Türk
Dr. Doğa Uğurlar
16.00 – 16.30 Suprasellar – İnfra/Suprakiazmatik Bölge: Endoskopik Endonazal Yaklaşımlar için Cerrahi Anatomi ve Videolar
Dr. Necmettin Tanriöver
16.30 – 17.00 Kursun Değerlendirilmesi ve Tartışma
Dr. Nurperi Gazioğlu
Dr. Necmettin Tanrıöver

 

23 ŞUBAT 2018

KURS 2 : 1. HİPOFİZ HASTALIKLARINDA HEMŞİRELİK BAKIMI KURSU
YER : Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Burhanettin Toker Anfisi

09.00 – 09.30 AÇILIŞ
09.30 – 11.00 Hipofiz Hastalıkları Cerrahisine Hazırlık ve Hemşirelik Bakımı: Ameliyat Öncesi Hemşirelik Bakım:
Hipofiz Bezinin Değerlendirilmesinde
Tanıya Yardımcı Uygulamalar
Hacer Kalay Karakaya
Seçil Erden
Ameliyat Sırası Hemşirelik Bakımı
Emine Hafızoğlu
Ameliyat Sonrası Hemşirelik Bakımı
Sade Yıldırım
11.00 – 11.15 KAHVE ARASI
11.15 – 12.00 Akromegali Hastalarında Hemşirelik Bakımı ve Güvenli İlaç Uygulamaları
Kaniye Karababa
12.00 – 12.45 Cushing Hastalarında Hemşirelik Bakımı ve Güvenli İlaç uygulamaları
Serap Ulusoy
Seçil Erden
12.45 – 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ