24 ŞUBAT 2018

3. İSTANBUL HİPOFİZ SEMPOZYUMU
YER : Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Burhanettin Toker Amfisi

09.00 – 09.30 AÇILIŞ
09.30 – 10.15 Hipofiz Cerrahisinde İntraoperatif ve Erken Postoperatif Dönemde Karşılaşılan Sorunlar ve Tedavileri
Eren Fatma Akçıl
Murat Geyik
10.15 – 11.00 Hipofiz Görüntülemesi
Osman Kızılkılıç
11.00 – 11.15 KAHVE ARASI
11.15 – 12.00 Çocukluk Çağı Hipofiz Tümörleri Pediatrik Sellar-Parasellar Lezyonlarda Cerrahi Yaklaşımlar
Gökmen Kahiloğulları
Çocukluk Çağı Hipofiz Tümörleri: Kime Ne Zaman Tedavi?
Firdevs Baş
12.00 – 12.15 ARA
12.15 – 12.45 Veri Değerlendirmesinde Yeni Metodlar
Mehmet Gönen
12.45 – 13.45 ÖĞLE YEMEĞİ
13.45 – 14.30 Hipofiz Tümörlerinde Yeni Patolojik Sınıflama
Nil Çomunoğlu
14.30 – 15.15 Teorikten- Pratiğe: Hiperprolaktinemi Değerlendirme: Tuzaklar ve Tartışmalı Noktalar
Vaka Sunumu
Özlem Haliloğlu
Değerlendirme
Nurperi Gazioğlu
Zeynep Cantürk
15.15 – 15.30 KAHVE ARASI
15.30 – 16-15 Akromegali Tanı ve Tedavisinde Tartışmalar ve İtilaflar
Selçuk Dağdelen
Fatih Erdi
16.15 – 17.15 Genç Araştırıcı Oturumu
Prolaktinoma ve Akromegali Hastalarında Dopamin Agonistleri ile Dürtüsellik, Anksiyete, Depresyon Arasındaki İlişkinin Prospektif Olarak İncelenmesi
Emir Çelik
Cushing Hastalığında Radyoterapinin Yeri
Tuğçe Apaydın
Prolaktinoma Tedavisinde Preoperatif Somatostatin Analogları Kullanımının Maliyete Etkisi
Mert Gürcan
Cushing Hastalığının Cerrahi Tedavisi
Mahmut Çamlar